Spring til indhold

Opførelsen af PAK-Haven. (OBS Denne side er under udvikling)

Arealet som lå lige overfor Pøl Kulturbørnehave havde ligget brak i mange år. Grunden er ejet af Sønderborg Kommune og der er nedgravet plastslanger til børnehavens jordvarmeanlæg. Området blev mest brugt til luftning af hunde.
Børnehaven og en gruppe forældre ønskede at det dejlige område skulle udnyttes bedre. De havde planer, som indbefattede frugttræer og en natur legeplads. Det blev startskuddet til at oprette et landsbylaug, som realiserede drømmen, med frivillig arbejdskraft og fondsmidler

Grunden er på 7200 m2 beliggende på Fejøvej 11, 6430 Nordborg. På billederne ses området før vi gik i gang med at indrette det. Det er fotograferet i midten af maj 2016.

Landsbylauget laver i samarbejde med Pøl Kulturbørnehave et oplæg til indretning af pladsen, som vist på tegningen.
Derefter indsendes ansøgninger om landzone- og bygge tilladelser.  Der laves et budget, som udsendes til  forskellige fonde.

Vi får bevilget 72.000 kr. fra “Puljen til borger initiativer i landsbylaugene” Sønderborg Kommune) samt 26.349 kr. fra Friluftsrådet. Nu kan arbejdet sættes i gang. Vi er i oktober måned 2017 og shelteret leveres som samlesæt. 

Dette er en overskrift

Blomster i vildmarken

De 4 hjørnesten placeres i stabilgrus. De skal være i vage og præcist placeret.

Dette er en prøve

Dette er en overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.