Spring til indhold

Fælles arbejdsdag i Pak-Haven

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
27/10/2019
13:00

Kategorier


  1. Der skal fyldes jord i hullerne rundt omkring på pladsen. Der ligger 6 m2 muldjord på parkeringspladsen, og Hans Hansen kommer med gravemaskinen og udfører det tunge arbejde med at flytte jorden til de steder, hvor den skal bruges. Vi har brug for nogen som vil planere og gøre klar til såning af græs.2. Et par steder er stierne for brede, de ”buler lidt ud”. Her skal grus-materialet graves af med en skovl, så der bliver plads til et muldlag, hvori der kan sås græs.

    3. Der skal sås græs på pletterne.

    4: Der skal fjernes ukrudt omkring buskene. Noget kan hives/graves op andet skæres helt ned. Alt efter hvad der er muligt. Måske skal enkelte buske flyttes.

    5. Rundt om frugttræernes stammer er der viklet plastik for at forhindre at dyrene gnaver i barken. Nogle steder er sikringen ikke intakt og skal udskiftes. Landsbylauget har indkøbt materialer.

    7: Der skal sættes blomsterløg ved skulpturen og andre steder.

Medbring haveredskaber til de opgaver som du vil være med til.