Spring til indhold

Frivillige sociale tilbud

O e Topp hæ vi e gåt !

(Slogan indsendt af Ingrid og Johannes Johansen)

I vores område findes en hel stribe af tilbud som kan gøre livet lettere for ældre og handicappede beboere.

Der er tale om gratis hjælp, bortset fra at det koster 40 kr. pr. gang at benytte indkøbsbussen.

Kender du en som kunne have glæde af disse tilbud, men som ikke har computer og dermed ikke kan at se denne hjemmeside, så fortæl om tilbuddene til vedkommende!!

Besøgsvenner, Ældre Sagen Nordals

Se Informations Video:

 

Et ugentlig besøg – eller efter aftale mellem besøgsven og –modtager.

Har du lyst til at få besøg af en frivillig til en snak om f.eks. begivenheder, gamle dage, venner, familie, avislæsning, en gåtur eller hvad I nu bliver enige om.

Kontakt: Anna Elisabeth Aagaard

Tlf. 26173503,   mail ae.aagaard@bbsyd.dk

Bisiddernetværket

bisider-netværk

En frivillig bisidder står til rådighed for dig ved møder med kommune, bank, advokat, skifteret, læge o.a.

Bisidderne fungerer som et par ekstra ører at høre med. De har tavshedspligt!

Kontakt: Anna Elisabeth Aagard

Tlf. 26173503, mail ae.aagaard@bbsyd.dk

helping_handsSe denne informations Video  

Udfører små praktiske opgaver i  hjemmet,  f.eks. flytte et møbel, hænge et billede op, nedtage/ophænge gardiner, slå et søm i væggen, skifte en el-pære, stryge en dug, sy en knap i, køre affald til containerpladsen,  pynte til jul, påske eller andre højtider . 

Der udføres ikke arbejdsopgaver, som hører under hjemmeplejen eller autoriseret håndværk. Der udføres ikke rengøring, maleropgaver, vinduespudsning, havearbejde eller snerydning. 

Ring til Arne Petersen, 26 16 64 64, mandag + onsdag kl. 10-12. Han sørger for at kontakte en frivillig hjælper som kan løse din opgave. Din hjælper ringer dig op og aftaler tid og om der skal indkøbes reservedele m.m.

 

bus_medtekst

Informations video:

Har du brug for hjælp til at få købt ind til dit daglige behov, er der her en god mulighed for dig.

Vi henter og bringer dig og har du behov for det, hjælper vi gerne i butikken eller går et ærinde for dig.

Der er hjælpere  med  i bussen begge veje, så du kan få dine varer med ind hjemme hos dig selv. 

Der er ca. 1 time til at handle i. Kører hver tirsdag formiddag og det koster 40 kr. pr. gang . 

Har du lyst til at være med eller vil vide lidt mere om, hvordan det foregår, må du gerne ringe.

Mona Schmidt, Nordborg, telf. 40 46 47 67.

IT hjælp i hjemmet

 

PC logo

Ældre Sagens PC-hjælpere kan aflægge besøg i hjemmet hos dig, hvor de kan hjælpe med at løse problemer der er  opstået med din computer.  Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at modtage denne hjælp 

Kontakt Bent Kirkmand,  51 22 68 12

Stol på Motionen

1Informations Video:

Motion for grupper af mindre mobile ældre en gang ugentligt med henblik på at styrke den fysiske funktionsevne.  Instruktørerne er alle frivillige og næsten alle er efterlønner eller folkepensionister.

Deltagerne skal selv kunne komme til og fra træningsstedet.

Det foregår på Tangshave Aktivitetscenter, hver mandag kl. 10.30.

Kontaktperson: Jytte Heeb, telefon 74453772

Lydavisen på CD ”Lyt Nyt Sønderborg” for blinde, svagtseende og andre med læsehandicap. 

En frivilliggruppe på Nordborg Bibliotek indsamler hver uge det lokale stof fra Jydske Vestkysten, Sønderborg Ugeavis, Lokalavisen Sønderborg,  kirke- og foreningsblade samt Borger information fra Sønderborg kommune.

Lydavisen er gratis for modtageren og kommer hver fredag i din postkasse. En gruppe frivillige deler CD’erne ud, da det er for langsomt og dyrt at bruge PostNord.

Lydavisgruppen yder ikke teknisk hjælp til brugeren.

Bestil Lydavisen på Sønderborg Bibliotek tlf. 88 72 42 00, eller hent dem selv til din computer, tryk her

Ældre Sagens Telefonstjerne:

telefon_stjerne

Et tryghedsopkald hver morgen til ældre, der bor alene.

Hvis opkaldet ikke besvares, bliver der iværksat besøg i hjemmet ved at kontakte en pårørende eller nabo, der har en nøgle.

Kontakt Birgitte Lambertsen.

Mobil: 26 30 09 47

E-Mail: birgitte.lambertsen@gmail.com

 Vågetjenesten – Støtterne på Nordals

 

vaagetjeneste  

Opgaven er:

•       at aflaste pårørende til alvorligt syge og døende

•       at give nærhed

•       at kunne lytte

Hvem tilkalder “Støtterne”?

En frivillig fra “Støtterne” kan tilkaldes af pårørende, plejepersonale eller hjemmeplejen. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde hvilken hjælp, der skal ydes og hvor ofte.

Hvordan kontaktes vi?

Det sker ved henvendelse til

Anna Elisabeth Aagaard, Nordborg, tlf. 26 17 35 03

eller

Agnes Nielsen, Svenstrup, tlf. 40 98 92 89

Hvad kan vi tilbyde?

Der tilbydes aflastning af pårørende til alvorligt syge og døende, således at disse får mulighed for at koble fra nogle timer.

Hvem aflaster?

En gruppe af frivillige med livserfaring, nogle med baggrund i sundhedssektoren – alle med ønske om at give omsorg i en svær tid.

For at kunne varetage dette arbejde, har de frivillige gennem foredrag og møder tilegnet sig den nødvendige viden.

Samtaler med den frivillige er fortrolige, og der er selvfølgelig tavshedspligt.

”Støtterne” er et supplement til den bistand, den kommunale hjemmepleje tilbyder.

Der udføres ikke plejeopgaver, som varetages af det professionelle plejepersonale