Spring til indhold

Stiftende generalforsamling.

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
13/01/2016
19:00 - 21:00

Kategorier


Kom til den stiftende generalforsamling:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Vedtægter

  3. Navn for landsbylauget, afgørelse af konkurrence.

  4. Valg til bestyrelse. 5-7 medlemmer.

  5. Valg af 2 suppleanter.

  6. Valg af 2 revisorer.

  7. Aktiviteter for 2016, nedsættelse af arbejdsgrupper.

    (På informations mødet den 7/11 kom der en masse forslag til hvad et landsbylaug kunne lave. Disse forslag kan ses her på hjemmesiden.)

  8. Evt.